உங்கள் Twitter Account-கு ஆபத்து

நேற்று வந்தத தகவல். Twitter-ல் புதிய Bug ஒன்றை கண்டறிந்துள்ளனர். அதனால்  அனைவரும் ங்களின் Twitter Account-ன் Password- change செய்து பாதுகாத்துகொள்ளுமாறு Twitter தரப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.என்ன Bug?

அதாவது    நாம் பயன்படுதும் எல்லா தளங்களிலும்(sites) நம்முடைய Password அனைத்தும் Hash செய்து வைக்கப்படும். Hash என்பது நீங்கள் பயன்படுதும் Password- வேறுகுறியீடுகளில் மாற்றப்பட்டு Server-ல் Store செய்யப்படும்.
எடுத்துகாட்டாக.

நம்முடைய Password 1234lol என்று கொடுத்தால் Hashing மூலம்  அந்த Password
$2b$10$vbIaVxBtjd6pqT2Fx1r/Je3MXlwf/vWzcjtgdFBs5/A5E0UnWjLGu இவ்வாறாக மாற்றப்படும் இதுவே Hashing ஆகும்.


சரி இதுக்கும்  இப்போ சொல்லபோற  News-கும் என்ன தொடர்பு? என தோன்றுகிறதா?


சரி செய்திக்கு வருவோம். Twitter Users-ன் Password-ம் BCrypt Hash function மூலம் Hash செய்யப்படுகிறதது.ஆனால் தற்போது Twitter-ல் Internal log-ல்  Hash செய்யப்படாமல் Password, Store செய்யப்படுவதை கண்டறிந்துள்ளனர். எனவே,எதாவது DATA BREACH  நடக்கவாய்ப்பு உள்ளதாகவும்.அப்புடி நட ந்தால் நமது Account-ஐ பாதுகாத்துகொள்ள உடனடியாக Password-ஐ Change செய்ய Twitter தரப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.

Refer:  https://blog.twitter.com/official/en_us/topics/company/2018/keeping-your-account-secure.html


3 comments:

  1. epadi hack pannanga bro pls explain

    ReplyDelete
  2. Bro am a tamilan from uk +44 7566 889146 I need bit information pls come on Watzup am ready to pay for your information

    ReplyDelete
  3. Free fire ID password

    ReplyDelete