Google மூலம் CCTV Camara(IP Based) வை Hack செய்வது எப்படி??

Google Hacks

இந்த Method, CCTV Camara vulnerabilities ஐ கொண்டு  Hack செய்ய படுகிறது.
கீழ்கண்ட Code ஐ Copy செய்யது Google search box ல் paste செய்து Enter கொடுக்க வேண்டும்.
பிறகு வரும் search result ல் வரும் link னை clik செய்து  பார்பதன் மூலம் Live ஆக படத்தினை பார்க்கலாம் , மேலும்   CCTV ஐ  Zoom செய்யலாம்.
CCTV Camara vulnerabilities
inurl:”viewerframe?mode=motion”
Inurl:indexframe.shtml axis
inurl:ViewerFrame?Mode=


inurl:ViewerFrame?Mode=Refresh
inurl:axiscgi/
jpg
inurl:axiscgi/
mjpg (motionJPEG)
inurl:view/indexFrame.shtml
inurl:view/index.shtml
intitle:”live view” intitle:axis
intitle:liveapplet
allintitle:”Network Camera NetworkCamera”
intitle:axis intitle:”video server”
intitle:liveapplet inurl:LvAppl
intitle:”EvoCam” inurl:”webcam.html”
intitle:”Live NetSnap CamServer
feed”
intitle:”Live View / – AXIS”
intitle:”Live View / – AXIS 206M”
intitle:”Live View / – AXIS 206W”
intitle:”Live View / – AXIS 210″
inurl:indexFrame.shtml Axis
inurl:”MultiCameraFrame?Mode=Motion”
intitle:start inurl:cgistart
intitle:”WJNT104
Main Page”
intext:”MOBOTIX M1″ intext:”Open Menu”
intext:”MOBOTIX M10″ intext:”Open Menu”
intext:”MOBOTIX D10″ intext:”Open Menu”
intitle:sncz20
inurl:home/
intitle:snccs3
inurl:home/
intitle:sncrz30
inurl:home/
intitle:”sony network camera sncp1″
intitle:”sony network camera sncm1″
site:.viewnetcam.com www.
viewnetcam.com
intitle:”Toshiba Network Camera” user login
intitle:”netcam live image”
intitle:”iCatcher
Console – Web Monitor”

121 comments:

 1. bro niga google hacking list oda link kudukkala

  ReplyDelete
  Replies
  1. Machine Learning Projects for Final Year machine learning projects for final year

   Deep Learning Projects assist final year students with improving your applied Deep Learning skills rapidly while allowing you to investigate an intriguing point. Furthermore, you can include Deep Learning projects for final year into your portfolio, making it simpler to get a vocation, discover cool profession openings, and Deep Learning Projects for Final Year even arrange a more significant compensation.

   Python Training in Chennai Project Centers in Chennai

   Delete
 2. Awesome article, it was exceptionally helpful! I simply began in this and I'm becoming more acquainted with it better! Cheers, keep doing awesome! Hikvision Wholesalers

  ReplyDelete
 3. It takes a few years of sampling and testing to get to sort the wheat from the chaff.more information

  ReplyDelete
 4. best 5 Home Security Companies
  Every day I visit a number of blog sites to see content, however this offers quality based content.

  ReplyDelete
 5. Thanks for the blog loaded with so many information. Stopping by your blog helped me to get what I was looking for. CCTV Melbourne

  ReplyDelete
 6. Thank you because you have been willing to share information with us. we will always appreciate all you have done here because I know you are very concerned with our. baby monitor

  ReplyDelete
 7. Thank you because you have been willing to share information with us. we will always appreciate all you have done here because I know you are very concerned with our. CCTV Installers Melbourne

  ReplyDelete
 8. I am definitely enjoying your website. You definitely have some great insight and great stories. ovulation test

  ReplyDelete
 9. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 10. Really I enjoy your site with effective and useful information. It is included very nice post with a lot of our resources.thanks for share. i enjoy this post. Serious Security Melbourne

  ReplyDelete
 11. This is very educational content and written well for a change. It's nice to see that some people still understand how to write a quality post! Visit website

  ReplyDelete
 12. This is really a nice and informative, containing all information and also has a great impact on the new technology. Thanks for sharing it Learn more

  ReplyDelete
 13. You have done a amazing job with you website half angles

  ReplyDelete
 14. A noteworthy a valid example happened among the educated network of Reddit clients in mid 2014.cyber security training in hyderabad

  ReplyDelete
 15. This blog Info is fabulous; I must wanna see best more from your writers.
  our website

  ReplyDelete
 16. Thank you for the update, very nice site.. SEO Vancouver

  ReplyDelete
 17. IP Address represents Internet Protocol Address and is right now comprised of four "octets" or numbers isolated by a period. Every octet can be a number from 0 to 255
  jiofi.local.html

  ReplyDelete
 18. I adore your websites way of raising the awareness on your readers. best notepad for mac

  ReplyDelete
 19. I read that Post and got it fine and informative. dslr camera malayalam

  ReplyDelete
 20. I can’t believe focusing long enough to research; much less write this kind of article. You’ve outdone yourself with this material without a doubt. It is one of the greatest contents. Melbourne CCTV systems

  ReplyDelete
 21. I would like to say that this blog really convinced me to do it! Thanks, very good post. vac was unable to verify the game session

  ReplyDelete
 22. https://drywallers.io/ Along these lines, on the off chance that you need to err on the side of caution, you might need to recruit the administrations of an expert. The temporary worker will do the whole activity for you without committing expensive errors and making a ton of wreck.

  ReplyDelete
 23. Nice post! This is a very nice blog that I will definitively come back to more times this year! Thanks for informative post. https://www.smartersecurity.com.au/for-home/home-alarm-systems/

  ReplyDelete
 24. Which means, while on Instagram, many individuals are essentially hoping to sit back on the train and have no goal of going through any cash. xemail

  ReplyDelete
 25. I curious more interest in some of them hope you will give more information on this topics in your next articles. training for a german shepherd

  ReplyDelete
 26. Succeed! It could be one of the most useful blogs we have ever come across on the subject. Excellent info! I’m also an expert in this topic so I can understand your effort very well. Thanks for the huge help. Melbourne business alarms

  ReplyDelete
 27. Think about putting resources into waterproof CCTV cameras in the event that you need them for outside purposes. Cctv installation Toronto

  ReplyDelete
 28. This is my first time i visit here. I found so many interesting stuff in your blog especially its discussion. From the tons of comments on your articles, I guess I am not the only one having all the enjoyment here keep up the good work Buy PBN Backlinks

  ReplyDelete
 29. There are two kinds of Security Cameras, which are Indoor and Outdoor Security Cameras. Modest CCTV Systems are generally utilized for Small Shops and Applicationshome security camera installation north York

  ReplyDelete
 30. Awesome article, it was exceptionally helpful! I simply began in this and I'm becoming more acquainted with it better! Cheers, keep doing awesome! camera spy

  ReplyDelete
 31. You know your projects stand out of the herd. There is something special about them. It seems to me all of them are really brilliant! Forum Posting

  ReplyDelete
 32. If more people that write articles really concerned themselves with writing great content like you, more readers would be interested in their writings. Thank you for caring about your content. High Authority Dofollow Backlinks

  ReplyDelete
 33. When it comes to protecting our home or office we always want to ensure that the products we choose are the best. With the range of axis CCTV cameras now available you will be able to ensure that no footage is ever lost or blurry. Axis CCTV cameras provide some of the very best quality images to ensure that if anything were to happen they can catch it easily and quickly. cctv camera

  ReplyDelete
 34. Cool stuff you have got and you keep update all of us. Best SEO Services In Pakistan

  ReplyDelete
 35. These days you never know what can happen to your kids when you are away at work or on a business trip. So it pays to be better informed and alert to some suspicious changes in the home or the behavior of a child. Thus, it is not enough that your CCTV camera just captures the daily rituals of sleeping, eating, and playing. You should be on guard for child abuse or neglect. กล้องวงจรปิด cctv

  ReplyDelete
 36. Your article has piqued a lot of positive interest. I can see why since you have done such a good job of making it interesting. cctv singapore

  ReplyDelete
 37. You there, this is really good post here. Thanks for taking the time to post such valuable information. Quality content is what always gets the visitors coming. Hikvision Alarms

  ReplyDelete
 38. Thanks for the blog loaded with so many information. Stopping by your blog helped me to get what I was looking for. security alarm

  ReplyDelete
 39. Nice to be visiting your blog once more, it has been months for me. Well this article that ive been waited for therefore long. i want this article to finish my assignment within the faculty, and it has same topic together with your article. Thanks, nice share. we buy Milwaukee houses

  ReplyDelete
 40. Great article Lot's of information to Read...Great Man Keep Posting and update to People..Thanks https://secominteractivesystem.medium.com/

  ReplyDelete
 41. Do you need to buy YouTube views? If you are reading this article, the answer is probably yes. But the fact is you can save yourself a lot of hard earned money if you put a little effort to do the job yourself. https://www.buyyoutubesubscribers.in/

  ReplyDelete
 42. I came onto your blog while focusing just slightly submits. Nice strategy for next, I will be bookmarking at once seize your complete rises... Email Extractor Software

  ReplyDelete
 43. You have performed a great job on this article. It’s very precise and highly qualitative. You have even managed to make it readable and easy to read. You have some real writing talent. Thank you so much. BizOp

  ReplyDelete
 44. Thanks a lot for the blog article. Really looking forward to read more. Much obliged.wireless home security systems

  ReplyDelete
 45. Adopting new technology at a work site can be very challenging. There is an expectation that healthcare providers adopt new software, including electronic health records. This article demonstrates processes to make adoption of such technology and software easier. cctv Singapore price

  ReplyDelete
 46. You make so many great points here that I read your article a couple of times. Your views are in accordance with my own for the most part. This is great content for your readers. 안전놀이터

  ReplyDelete
 47. The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. check cctv in singapore

  ReplyDelete
 48. I admit, I have not been on this web page in a long time... however it was another joy to see It is such an important topic and ignored by so many, even professionals. I thank you to help making people more aware of possible issues Managed IT Services Madison

  ReplyDelete
 49. At RSJ, we are dedicated to serving a diverse client group. Our professionals have experience serving clients across many industries in both domestic and international capacities. helpful resources

  ReplyDelete
 50. Despite having the wider photos and videos, they are still less pixilated compared to those captured by standard analogue cameras. surveillance system singapore

  ReplyDelete
 51. At Inovi, we’re committed to achieving the highest success rates while providing personalized care to our patients. Our Houston location offers expert care and is home to our state-of-the-art embryology lab. Recommended Reading

  ReplyDelete
 52. I admit, I have not been on this web page in a long time... however it was another joy to see It is such an important topic and ignored by so many, even professionals. I thank you to help making people more aware of possible issues. Kanadan viisumi verkossa

  ReplyDelete
 53. Liposuction is possible in almost any area of the body. Many of our patients opt to target more than one area of the body during their liposuction procedure because we offer discounts for multiple target areas. https://www.liposuctionnyc.com/

  ReplyDelete
 54. I haven’t any word to appreciate this post.....Really i am impressed from this post....the person who create this post it was a great human..thanks for shared this with us. cctv camera singapore

  ReplyDelete
 55. You there, this is really good post here. Thanks for taking the time to post such valuable information. Quality content is what always gets the visitors coming. Melbourne Serious CCTV Systems

  ReplyDelete
 56. Thanks so much for this information. I have to let you know I concur on several of the points you make here and others may require some further review, but I can see your viewpoint. 온라인바둑이

  ReplyDelete
 57. Your blog has piqued a lot of real interest. I can see why since you have done such a good job of making it interesting. I appreciate your efforts very much. how to create a chatbot

  ReplyDelete
 58. I think this is an informative post and it is very beneficial and knowledgeable. Therefore, I would like to thank you for the endeavors that you have made in writing this article. All the content is absolutely well-researched. Thanks... voice apps

  ReplyDelete
 59. I visit some sites and sites everyday to read articles, however this website offers feature based posts. The Turkish government has introduced an online visa system that allows citizens to obtain a visit visa electronically. Citizens can now easily apply visa to Turkey from their home or office.

  ReplyDelete
 60. That is really nice to hear. thank you for the update and good luck. umrah packages

  ReplyDelete
 61. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 62. It’s perfect time to make some plans for the future and it’s time to be happy. I have learn this publish and if I could I desire to counsel you some interesting things or suggestions. Maybe you can write subsequent articles regarding this article. I want to learn even more issues about it! White House Market Link

  ReplyDelete
 63. As everyone knows though it’s not really about how good the movie was, it’s about if you would watch it a second time? white house market

  ReplyDelete
 64. Thank you for this. The international tourist who wish to travel to Kenya should apply for Kenya visa application online. Applying online saves time and provide you the best services where you can check the kenya visa requirements for us citizens and other information very easily.

  ReplyDelete
 65. Nice post. I was checking constantly this blog and I am impressed! Extremely helpful information specially the last part I care for such info a lot. I was seeking this particular information for a very long time. Thank you and good luck. visit this site

  ReplyDelete
 66. Great job here on _______ I read a lot of blog posts, but I never heard a topic like this. I Love this topic you made about the blogger's bucket list. Very resourceful. 토토커뮤니티

  ReplyDelete
 67. I am happy to find your distinguished way of writing the post. Now you make it easy for me to understand and implement the concept. Thank you for the post. 메이저사이트

  ReplyDelete
 68. This is my first time visit to your blog and I am very interested in the articles that you serve. Provide enough knowledge for me. Thank you for sharing useful and don't forget, keep sharing useful info: Seo Expert

  ReplyDelete
 69. Everything has its value. Thanks for sharing this informative information with us. GOOD works! cctv camera in singapore

  ReplyDelete
 70. It proved to be Very helpful to me and I am sure to all the commentators here! surveillance system singapore

  ReplyDelete
 71. I think this is an informative post and it is very beneficial and knowledgeable.To complete the process of your India Visa online, you may need to pay an India e visa fees.The Indian government visa fee usually depends on the country and type of visa. You can pay with a credit or debit card (MasterCard, Visa or UnionPay)

  ReplyDelete
 72. The article looks magnificent, but it would be beneficial if you can share more about the suchlike subjects in the future. Keep posting. https://thebestcctvcamera.mystrikingly.com/

  ReplyDelete
 73. Thanks for your insight for your fantastic posting. I’m glad I have taken the time to see this. read more

  ReplyDelete
 74. This is a wonderful inspiring article. I am practically satisfied with your great work. You have really put together extremely helpful data. Keep it up ..Continue this... kenya visa for US citizens, The process of e-Visa application is very simple and straightforward.Applicant can complete the process within 5-10 minutes from anywhere in the world.

  ReplyDelete
 75. This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. I love seeing blog that understand the value of providing a quality resource for free. cctv surveillance system

  ReplyDelete
 76. I am very impressed with the way you write. Your blog is very informative. Thankyou for this important information. Ukraine tourist visa express application system is a modern way of applying for a visa which takes just 5 minutes to apply and within 30 minutes you can get your e visa on your Email.

  ReplyDelete
 77. I read that Post and got it fine and informative. cctv camera to buy

  ReplyDelete
 78. You know your projects stand out of the herd. There is something special about them. It seems to me all of them are really brilliant! cctv

  ReplyDelete
 79. The proper tools can make the difference when completing a home improvement task. The right tools will help make the job easier to do and you will better results.It is also helps to know how to use your tools properly. best smart home alarm systems

  ReplyDelete
 80. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 81. Features like Excel custom function formulas that can access large postal databases, arrays that provide efficient handling of large amounts of data, and dynamic data updating all help make Excel an excellent alternative to conventional address correction software.the best ip tracker

  ReplyDelete
 82. If more people that write articles really concerned themselves with writing great content like you, more readers would be interested in their writings. Thank you for caring about your content. garage door repair huntington beach

  ReplyDelete
 83. We are really grateful for your blog post. You will find a lot of approaches after visiting your post. I was exactly searching for. Thanks for such post and please keep it up. Great work. get cctv camera to get

  ReplyDelete
 84. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 85. Thanks for the blog loaded with so many information. Stopping by your blog helped me to get what I was looking for. surveillance cctv

  ReplyDelete
 86. Wow.. Very informative article thanks for sharing please keep it up.. After submitting the application and paying the fee for Indian visa, you can get a visa in a few days. India e visa cost depends on your visa type.

  ReplyDelete
 87. This is a very useful article.This is a very useful article. Indian visa application photo requirements you can read online via India e visas website. India e visa photo requirements for Indian visa are available on all Indian visa websites. You can read all Indian visa photo specifications online.

  ReplyDelete
 88. I appreciate this article for the well-informed substance and superb phrasing. I got so associated with this material that I was unable to quit perusing. I'm intrigued with your work and ability. Much thanks. Residental security

  ReplyDelete
 89. you will need support or suggestions, write me privately.
  I interested in your implementation/use case.
  the best kera4d
  Togel2win

  ReplyDelete
 90. Thanks for taking the time to discuss this, I feel strongly about it and love learning more on this topic. Serious Security CCTV Sydney

  ReplyDelete
 91. Took me time to read all the comments, but I really enjoyed the article. It proved to be Very helpful to me and I am sure to all the commenters here! It’s always nice when you can not only be informed, but also entertained! best cctv

  ReplyDelete
 92. All you have to do is use different citation styles to attribute research to a previous author and you are free of any problems. Which of the following would always require a citation in a research paper

  ReplyDelete

 93. Google Apps is an assistance by Google. It permits you to oversee different modified administrations on your domain. https://onohosting.com/

  ReplyDelete
 94. Acknowledges for penmanship such a worthy column, I stumbled beside your blog besides predict a handful advise. I want your tone of manuscript... crickets live

  ReplyDelete
 95. Hello what a splendid post I have gone over and accept me I have been looking out for this comparable sort of post for recent week and scarcely went over this. Many thanks and will search for additional postings from you on security company lexington ky.

  ReplyDelete
 96. Enjoy joining the Breakfast Club: Breakfast, as you might know will always be the most significant meal of the day. Mta health

  ReplyDelete
 97. I really like that Clarence writes about what he does, and why; what he has changed, and why. Mta health

  ReplyDelete
 98. Positive site, where did u come up with the information on this posting?I have read a few of the articles on your website now, and I really like your style. Thanks a million and please keep up the effective work. https://secom8.mystrikingly.com/

  ReplyDelete
 99. I am enjoying every bit of it. It is a good site, as well as the stock is well-chosen. Thank you India electronic business visa, you can get an online India business e visa through the India e visa website. India e business visa is more convenient and hassle-free.

  ReplyDelete
 100. Thanks for a very interesting blog. What else may I get that kind of info written in such a perfect approach? I’ve a undertaking that I am simply now operating on, and I have been at the look out for such info. trauli

  ReplyDelete
 101. I have perused your article, it is exceptionally instructive and supportive for me. I respect the significant data you offer in your articles. Much obliged for posting. security companies in lexington ky

  ReplyDelete
 102. Awesome blog. I enjoyed reading your articles. This is truly a great read for me. I have bookmarked it and I am looking forward to reading new articles. Keep up the good work! surveillance cctv

  ReplyDelete
 103. Positive site, where did u come up with the information on this posting?I have read a few of the articles on your website now, and I really like your style. Thanks a million and please keep up the effective work. ทางเข้าไทเกอร์

  ReplyDelete
 104. Yes i am totally agreed with this article and i just want say that this article is very nice and very informative article.I will make sure to be reading your blog more. You made a good point but I can't help but wonder, what about the other side? !!!!!!Thanks https://surveillance-s-school.thinkific.com/courses/your-first-course

  ReplyDelete
 105. There you can download for free, see the first of these data. SEO Company Toronto

  ReplyDelete

 106. Feeling so excited to have read through your amazing article post. Saudi Arabia tourist visa application process is a quick and secure application system . It takes only less than 15 minutes if you have all the documents ready. Last time when I applied for our tourist visa I filled that form in only 10 min.

  ReplyDelete
 107. Hi to everyone, Do you know how much does e visa to India cost? Indian e Visa cost depends on your nationality and your visa type. You can find out more about the Indian Visa on our website.

  ReplyDelete
 108. Enjoyed every bit of your article post. Really looking forward to read more. Really Cool. safe box price

  ReplyDelete
 109. I truly appreciate this blog. Thanks Again. Keep writing. cctv surveillance system

  ReplyDelete